Teknik Bilgiler

 

  STANDARDLAR  

TS EN 1856-1 
Bacalar - Metal bacalar için kurallar - Bölüm 1: Baca sistemi bileşenleri

TS EN 1856-2 
Bacalar - Metal bacalar için gerekler - Bölüm 2: Metal baca astarları ve baca bağlantı boruları 

TS 7363 
Doğalgaz - Bina iç tesisatı Projelendirme ve uygulama kuralları

TS EN 15287-1+A1 
Bacalar - Bacaların tasarımı, montajı ve hizmete alınması - Bölüm 1: Oda ile bütünleşik olmayan ısıtma cihazları için bacalar

TS EN 15287-2 
Bacalar - Bacaların tasarımı, montajı ve hizmete alınması - bölüm 2: Oda ile bütünleşik olan cihazlar için bacalar

TS EN 13384-1 
Bacalar - Isı ve akışkan dinamiği hesaplama metotları - bölüm 1: Tek ısıtma tertibatına bağlı bacalar

TS EN 13384-2 
Bacalar - Isı ve akışkan dinamiği hesaplama metotları - Bölüm 2: Birden çok ısıtma tertibatına bağlı bacalar

TS EN 13084-1 
Endüstriyel Bacalar - Serbest Duran

TS EN 13084-7 
Bacalar - Serbest duran - Bölüm 7: Tek cidarlı çelik bacalar ve çelik astarlarda kullanılan silindirik çelik mamullerin teknik özellikleri

TS EN 13084-8 
Endüstriyel bacalar - Serbest duran - Bölüm 8: Taşıyıcı bir yapıya asılı baca sistemi - Tasarım ve uygulama

TS EN 1859+A1 
Bacalar - Metal bacalar - Deney yöntemleri

305 / 201 / AB 
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 

 

                                                                                                                           BACA NEDİR?

Isı sistemlerinde katı, sıvı ve gaz yakıtların yanması sonucu açığa çıkan zararlı gazların ortamdan uzaklaştırılması, emniyetli bir şekilde atmosfere iletilmesi için gerekli sistem elemanının adına BACA denir.

Baca, bu görevi yerine getirirken de aynı zamanda yanmanın sağlanabilmesi için gerekli çekişi de oluşturur. Ayrıca baca gazı içerisinde bulunan zehirli bileşenlerin insanlara ve çevreye olan etkisini azaltabilmek için baca gazının, mevcut yapıları geçecek şekilde atmosfere bırakılması gerekmektedir.

Bacalar, doğal çekişli ve cebri çekişli olmak üzere ikiye ayrılırlar. Doğal çekişli bacalar; hesaplamalar neticesinde bulunan vakum etkisi ile çalışan sistemlerdir(negatif basınçla çalışan sistemlerdir). Cebri çekişli bacalar, baca içerisinde harici bir fan veya ısı üretici içerisine akuple bir fan ile baca içerisinde pozitif basınç elde edilerek çalışan sistemlerdir. Doğal çekişli bacalara örnek olarak, alçak basınçlı üflemeli brülörlü kazanlar, yüksek basınçlı üflemeli brülörlü kazanlar, kömürlü kazanlar, atmosferik brülörlü kazanlardır. Cebri çekişli bacalara örnek olarak, duvar tipi yoğuşmalı kazanlar, yer tipi yoğuşmalı kazanlar(kendinden yoğuşmalı kazanlar), hermetik kombiler.

Her iki basınç tipindeki baca sisteminde de katı, sıvı ve gaz yakıtta yanma sonucu açığa çıkan atık gaz ve bileşenlerinin bacaya olumsuz etkisi kaçınılmazdır. Baca malzemesinin açığa çıkan kimyasal bileşenlerden zarar görmemesi ve yoğuşma suyunun yıkıcı özelliklerinden etkilenmemesi için standardlara uygun paslanmaz çelik malzemeden AISI 316L (1.4404) yapılması gerekmektedir.

Teknolojik gelişmelerle birlikte ortaya çıkan verimliliği yüzde yüzlerin üzerinde olan, alt-üst ısıl değerden faydanalılarak çalışan, ısı sistemlerinde çok daha fazla yoğuşma meydana gelmektedir. Yukarıda belirttiğimiz nedenler göz önüne alındığında bu tarz sistemlerde de mutlaka baca malzemesi olarak standardlara uygun paslanmaz çelik kullanılmalıdır. Yoğuşmalaı ve pozitif basınçlı baca sistemlerinde; modül birleşimleri contalı ve modül kelepçesi ile montajlanmalıdır. Modül birleşimlerinde kullanılan baca contaları standartlara uygun olmalıdır.

Standardlara uygun baca sistemlerinin, ilk yatırım maliyetinin çok pahalı görülmesi ve gereksiz algılanması nedenleriyle maalesef uzun yıllardır ülkemizde yanlış ve standardların dışında yapılan uygulamalar ile bir çok insanımız zarar görmüş ve bir çoğu bedelini hayatı ile ödemiştir. Hiçbir mazeret insan hayatının riske atılmasını haklı gösteremez, BACA ısı sistemlerinin vazgeçilmez bir parçası ve olmazsa olmazlarındandır.