Vizyon ve Misyonumuz

Bacasis ile Güvenli Yarınlara...

Misyonumuz

Müşterilerin ilk ve sonraki ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayarak müşteri memnuniyetini ve bağlılığını sağlamak, Geliştirme çalışmaları yaparak, tedarik ettiği ürünlerin kullanıma daha uygun olmasını sağlamak, Taahhütlerimizi zamanında eksiksiz olarak teslim etmek, üretim sırasında israfı ortadan kaldırarak, yapılan işleri bir defada eksiksiz olarak; en kısa zaman, en düşük maliyet, en iyi kalite anlayışı ile yapmak, Kaliteyi her zaman garanti altına almak ve her aşamada sürekliliğini sağlayarak rekabet gücü yüksek, aranılan ürünler sunmak, Kaliteye tüm personelin destek ve katılımını sağlayarak sürekli gelişmeyi sağlamak, Personelin eğitimini ve motivasyonunu yüksek tutarak, ekip ruhunu ve işbirliğini geliştirmek, kaliteyi tüm faaliyetlere yaymak ve çevreye saygılı olmaktır.
 

Vizyonumuz

. İŞ SAHİBİNİ ve İŞİMİZİ TAM OLARAK ANLAMAK.
. İŞİMİZLE İLGİLİ PLANIMIZI ve PROGRAMIZI OLUŞTURMAK. 
. HIZLA HAREKETE GEÇEREK, İŞİMİZİ PLAN ve PROGRAMIMIZA UYGUN ŞEKİLDE TAMAMLAMAK. 
. İŞİMİZ ÜZERİNDEKİ KONSANTRASYON ve DENETİMİMİZİ BİR AN OLSUN KAYBETMEMEK. 
. İŞİMİZİ ÇAĞIN ve TEKNOLOJİN KONSEPTLERİNE UYGUN YAPMAK. 
. BAŞLADIĞIMIZ İŞİ YARIM BIRAKMAMAK. 
. DİNAMİK, ARAŞTIRMACI, GİRİŞİMCİ OLMAK.
. ÇEVREYE DUYARLI, ENERJİ TASARRUFUNA ÖNEM VEREN İŞLER YAPMAK.
. YATIRIM YAPMAK ve İSTİHDAM SAĞLAMAK.
. ORTAK DEĞERLER OLUŞTURMAK ve PAYLAŞMAK.